Tancats

Li oferim una completa gamma de solucions per a instal·lació de tancats en explotacions ramaderes i agrícoles, tancaments en granges , jardins, etc.

-Malla electrosoldada o entrellaçada galvanitzada i plastificada per fluïdització per a jardins , escoles , parcs...
-Malla de Simple Torsió (romboïdal) en acabat galvanitzat o plastificat per extrusió.
-Malla hexagonal galvanitzada per a granges i gàbies.
-Malla nuada (progressiva) en filferro galvanitzat reforçat i de diferents tipus.
-Filferro d'acer dur espinós, galvanitzat normal o reforçat per tancaments d'explotacions agrícoles i ramaderes. , O com a complement de seguretat per a altres tancats perimetrals.

Les malles per a tancats es subministren en rotllos de diferents mides, acabats i colors.

Si necessita malles electrosoldades o entrellaçades per al voltat de qualsevol tipus de superfície, llámamenos al 93.117.65.66 i us informarem de la millor solució per voltar i protegir la seva propietat.