Filferro espinós


El filferro espinós amb les seves pues defensives és el complement perfecte per a reforçar la seguretat en les tanques industrials , residencials o agrícoles.

Filferro espinós

Fabricat amb filferro d'acer, es pot subministrar filferro de pues amb tres acabats:

  • Galvanitzats
  • Galvanitzats reforçat
  • Galvanitzats + plastificat

Característiques:

Diàmetre filferro de 2 a 4,70 mm.
Distància entre pues de 8, 10 ó 15 cms.
Es serveix en rotlles de 100 i 25 metres.

  • Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
Filferro espinós