Gabions Professionals

Disposem de gabions professionals construïts amb malla electrosoldada, que per evitar l'oxidació i corrosió servir un procediment de galvanització en calent segons UNE EN 37507, compost de 95% Zinc i la resta alumini, és el denominat revestiment Zn95 AL5 el qual fa que sigui una protecció superficial molt superior al galvanitzat estàndard.

El tipus de malla utilitzada per als gabions professionals és de 50x50x4 mm.

Disposem de diverses mides i diferents accessoris de muntatge.

Gabions Professionals

  • Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
Gabions Professionals