Accessibility Tools

Malla Ràpid

Gabions
Professionals

Gabions Professionals

Disposem de gabions professionals construïts amb malla electrosoldada, fabricada en filferro Zn-Al per a evitar l’oxidació i corrosió aquest filferro és sotmès a un procediment de galvanització en calenta segons la normativa UNE EN 10223-8, compost de 95% Zinc i 5% alumini, és el denominat revestiment Zn95 Al5 el qual fa que sigui una protecció superficial molt superior a la galvanització estàndard.

El tipus de malla utilitzada per als gabions professionals és de 50x50x4 mm.

Disposem de diverses mesures i diferents accessoris de muntatge.