Malla nuada

La malla nuada és la solució ideal per a la tanca de grans extensions de terreny o espais en què contenir qualsevol tipus d'animal. La malla nuada es fabrica amb filferros d'acer galvanitzat per garantir una gran durada i resistència a la corrosió.

Malla nuada

Els filferros s'entrellacen i nuen formant rectangles de diferents dimensions amb geometria progesiva de 15 a 30 cm de llum.

Per la seva rapidesa de muntatge , resistència i economia la malla nuada és ideal per a:

 • Tancament per a finques amb bestiar en pasturatge
 • Tanca de finques rústiques
 • Tancats de camps de golf
 • Tancat per parcel·les residencials i espais públics
 • Tancat per autopistes , vies de tren...
 • Cercas per a bestiar i cavalls

Ideal per:

 • Tancament per a finques amb bestiar en pasturatge
 • Tanca de finques rústiques
 • Tancats de camps de golf
 • Tancat per parcel·les residencials i espais públics
 • Tancat per autopistes , vies de tren...
 • Cercas per a bestiar i cavalls
 • Slide 01
Malla nuada