Malla nuada


La malla nuada és la solució ideal per al barrat-tancat de grans extensions de terreny o espais, delimitació de finques o on calgui contenir qualsevol tipus d'animal-bestiar. La malla nuada es fabrica amb filferros d'acer galvanitzat per garantir una gran durada i resistència a la corrosió.

Malla nuada

Los alambres se entrelazan y anudan formando rectángulos de diferentes dimensiones con geometría progresiva en horizontal y con una separación entre alambres verticales de 15 a 30 cm de luz.

Per la seva rapidesa de muntatge, resistència i economia la malla nuada és Ideal per:

 • Tancament per a finques amb bestiar a pasturatge
 • Barrat de finques rústiques
 • Tancats de camps de golf
 • Tancat per parcel·les residencials i espais públics
 • Tancat per autopistes, vies de tren ...
 • Tanques per a bestiar i cavalls
Malla nuada
 • Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06
 • Slide 07
 • Slide 08
Malla nuada