Accessibility Tools

Malla Ràpid

Malles

A Mallaràpid, estem especialitzats en el subministrament de malles electrosoldades i ondulades o teixides en diversos formats i per a tota mena d’aplicacions: proteccions, decoració, industrials, seguretat, agricultura, construcció de tancats, fabricació de proteccions per a maquines.