Accessibility Tools

Malla Ràpid

Reixes
de seguretat

Reixes de seguretat

Les reixes de seguretat estan indicades per a la construcció de tancaments on es requereix un alt grau de seguretat: centrals elèctriques, naus industrials, instal·lacions militars, aeroports, col·legis, etc…

CARACTERÍSTIQUES

La reixa d’alta seguretat es fabrica amb malla electro-soldada d’alta resistència, difícil d’escalar, i amb un pas de malla que no permet passar les mans, dits o objectes com ara telèfons mòbils, etc…

Malla: 12,7 x 76,2 mm.

Filferro d’acer dur galvanitzat de diametro Ø 4 mm. 

Resistència de la soldadura: 690 N/m 2, sent com a mínim 50% igual a la de l’acer.

Acabats:
– Pre-Galvanització: Filferro d’acer galvanitzat.
– Plastificat: Filferro d’acer galvanitzat + recobriment de polièster termo-endurit

Colors Standard:
– Ral 6005 Verd
– Ral 9010 Blanc

Altres mesures i/o acabats, consultar. 

Els pals de xapa galvanitzada i plastificats amb un recobriment anticorrosió.