Accessibility Tools

Malla Ràpid

Portes Metàl·liques
Corredisses

Portes Metàl·liques Corredisses

Mallaràpid li ofereix una àmplia gamma de portes corredisses per a ús en exterior, amb o sense raïl, fabricades amb diferents farciments (malla electrosoldada, barrots, xapa perforada, etc.) que s’adapten a la perfecció a la nostra gamma de tancaments.
Podem automatitzar qualsevol model de porta per a facilitar la seva obertura i tancament.

PORTES METÀL·LIQUES CORREDISSES AMB GUIA I AUTOPORTANTS

Les portes corredisses amb guia inferior amb fulles de perfils metàl·lics, disposen de rodes proveïdes de coixinets de fricció acoblades al sòcol i protegides a més d’un carril de rodadura. El sistema es completa amb un pal de topall i pont guia proveït de corrons amb ajust lateral.

Les portes corredisses autoportants estan indicades per a instal·lacions on existeixi un trànsit constant de vehicles pesants o camions de gran tonatge. A més, necessita d’un gran espai per a la seva obertura (aproximadament 2 vegades la llum de pas).

Tots dos models poden motoritzar-se per a facilitar la seva obertura i tancament.