Portes Metàliques Corredisses


Mallaràpid li ofereix una àmplia gamma de portes corredisses per a ús en exterior, amb o sense rail , fabricades amb diferents farcits ( malla electrosoldada , barrots , xapa perforada , etc...) Que s'adapten a la perfecció a la nostra gamma de tancaments.

Podem automatitzar qualsevol model de porta per facilitar la seva obertura i tancament.

Portes Metàliques Corredisses

Portes metàl·liques corredisses amb guia i autoportants

Les portes corredisses amb guia inferior amb fulles de perfils metàl·lics , disposen de rodes proveïdes de coixinets de fricció acoblades al sòcol i protegides i un carril de rodadura per a encastar al paviment . El sistema es completa amb un pal de topall i pont guia proveït de rodets amb ajust lateral.

Les portes corredisses autoportanttes estan indicades per a instal·lacions on hi hagi un trànsit constant de vehicles pesants o camions de gran tonatge : pedreres, naus industrials , magatzems, etc . Ademásm , necessita d'un gran espai per a la seva obertura ( aproximadament 2 vegades la llum de pas ) .

Tots dos models poden motoritzar per facilitar la seva obertura i tancament.

Per a la instal·lació una porta corredissa al seu habitatge o empresa, truqueu-nos al 93.117 65 66 i el nostre equip li informarà de les diferents opcions que componen la nostra gamma de solucions per al tancament de parcel·les i habitatges.

Noves instal·lacions de portes per zones industrials que necessitin grans apertures.
Llargada de la porta de 18m i 28 m.

Portes Metàliques Corredisses

Diferents acabats:

  • Sistema complet de tancament.
  • Facilitat de funcionament.
  • Materials de gran qualitat.
  • Portes Metàliques Corredisses 01
  • Portes Metàliques Corredisses 02
Portes Metàliques Corredisses