Valles Mòbils

Mallarapid disposa d'una completa gamma de tanques mòbils formades per panells de malla electrosoldada i pals metàl·lics.

Les tanques mòbils són ideals per al tancament provisional d'obres , esdeveniments públics i esportius o qualsevol tipus tanca de caràcter temporal.

Fabricades amb bastidors de malla de 1900 x 3500 mm amb filferro d'acer segons normativa EN 10244-2 de 3,4 mm amb 4 plecs en V longitudinals per augmentar la seva rigidesa i pals circulars de 40 mm de diàmetre per aconseguir un conjunt robust i resistent a les inclemències.

La instal·lació de les tanques mòbils es completa amb peus de formigó reforçat i diversos sistemes d'ancoratge entre tanques per a aquesta ràpida i segura.

El procés de fabricació de les malles electrosoldades en línies muntatge d'última generació garanteix un procés productiu ràpid , segur i amb la màxima qualitat de soldadura entre varetes per assegurar la màxima rigidesa , durabilitat i el millor acabat . Es verifica cada procés , des del tall i redreçat de varetes fins la paletització de les malles per aconseguir una resistència i uns acabats immillorables.