Accessibility Tools

Malla Ràpid

Valles mòbils

Mallarapid disposa d’una completa gamma de valles mòbils formades per panells de malla electrosoldada i pals metàl·lics.
Les valles mòbils són ideals per al tancament provisional d’obres, esdeveniments públics i esportius o qualsevol tipus barrat de caràcter temporal.

La instal·lació de les valles mòbils es completa amb peus de formigó reforçat i diversos sistemes d’ancoratge entre tanques per a una instal·lació ràpida i segura.

El procés de fabricació de les malles electrosoldades en línies muntatge d’última generació garanteix un procés productiu ràpid, segur i amb la màxima qualitat de soldadura entre varetes per a assegurar la màxima rigidesa, durabilitat i el millor acabat.