Accessibility Tools

Malla Ràpid

Valles
Mòbils TM1 ECO

Valles Mòbils TM1 ECO

El bastidor TM1 ECO és el model més econòmic de tanca mòbil per a realitzar tancaments provisionals sense renunciar a la mateixa qualitat, acabats i consistència que els altres models de la gamma.

Les tanques traslladables TM1 ECO estan fabricades en filferro d’acer galvanitzat de diàmetre 3,4 mm segons normativa EN 10244-2 en panells de 1900 x 3500 mm, dotats de 4 plecs longitudinals en V i pals de 40mm de diàmetre per a assegurar una rigidesa optima al tancament.

Aquestes tanques són ideals per al tancat de zones industrials i residencials on es busca resistència i un disseny cuidat.