Valles Mòbils TM3

Les tanques mòbils TM 3 són ideals per al tancament provisional de llarga durada d'obres , esdeveniments esportius , actes públics i tota mena d'instal·lació de caràcter temporal.

El bastidor de la tanca mòbil de 1.900 x 3.000 mm de la tanca mòbil està fabricat amb pals d'acer galavanizado de 40 mm. de diàmetre i filferro d'acer de diàmetre 3,4 mm segons normativa EN 102.442 ( amb un recobriment mínim de zinc de 80 gr / m2 ) electrosoldat , reforçat com plecs longitudinals i dos tubs horitzontals de 20 mm. encaixats en el plec per a donar-li una major fermesa i durabilitat.

Característiques de les tanques mòbils TM3

Les puntes defensives de la part superior prevenen l'entrada de personal aliè a l'interior del cercado.Los pals disposen de sistemes de fixació ràpida i es munten sobre bases de formigó reforçat de 35 kg disposen de 8 orificis per col·locar les tanques en diferents posicions.

A més un tirant de reforç , al costat de la brida duplo , uneix dos bastidors i impedeix la bolcada les tanques pel vent o altres agents externs.

Les tanques traslladables TM3 està disponibles amb dues mesures de malla:

  • 225×80
  • 225 x100
  • Slide 01
Valles Mòbils TM3