Malla de simple torsió

La malla de simple torsió de disseny romboïdal permet realitzar tancaments de forma econòmica i ràpida, per això és la malla més utilitzada per a la construcció de tancats en parcel·les i indústries.

Malla de simple torsió

La malla de simple torsió ofereix una bona resistència als elements i seguretat per construir tancats de forma ràpida i econòmica en qualsevol terreny.

Malles de simple torsió per a tot ús

Per a ús residencial la malla de torsió simple, a més és un excel·lent suport per a materials d'ocultació ( com el bruc, enfiladisses ... ) que li donaran intimitat i una imatge elegant.

Los cercados construidos con malla de torsión simple se adaptan a todos los terrenos. Los desniveles se salvan facilmente y su rapidez de montaje ahorra mucho tiempo en el cerremientode grandes superficies de terreno.

Els tancats construïts amb malla de torsió simple s'adapten a tots els terrenys. Els desnivells se salven fàcilment i la seva rapidesa de muntatge estalvia molt de temps al cerremientode grans superfícies de terreny.

 • Longitud rotlle: 25 mts.
 • Diàmetre malla: 2,00 a 4,70 mm
 • Tamany rombe: 40 a 50 mm
 • Altura: 500 a 4000 mm.

Diferents acabats:

 • Malla amb galvanitzat normal
 • Malla amb galvanitzat reforçat
 • Malla amb galvanitzat i plastificat per extrusió en verd o blanc
 • Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06
Malla de simple torsió