Accessibility Tools

Malla Ràpid

Gabions professionals

Novetats

Disposem de gabions professionals construïts amb malla electrosoldada, que per evitar l’oxidació i corrosió emprem un procediment de galvanització en calent segons UNE EN 37507, compost de 95% Zinc i la resta alumini, és el denominat revestiment Zn95 AL5 el qual fa que sigui una protecció superficial molt superior al galvanitzat estàndard.

El tipus de malla utilitzada per als gabions professionals és de 50x50x4 mm.

Disposem de diverses mides i diferents accessoris de muntatge.